יעוץ וניהול פרויקטים

גיבוש תפיסת הגנה ארגונית כוללת

חברות וארגונים פועלים כדי לממש את ייעודם בצורה הטובה ביותר. כדי לוודא שהארגון ימשיך להיות חיוני גם בעתיד, חובה להתבונן במקביל קדימה כדי לזהות את האתגרים וכדי לספק להם מענה מיטבי. תהליך תכנון אסטרטגי ארוך טווח כולל מספר עוגנים המציבים את הארגון מוכן יותר לאתגרי העתיד ומאפשר לייעל בצורה משמעותית את השגת מטרותיו. 

השרות המוצע

 • ניתוח אופק התכנון האסטרטגי – מסגרת של הנחות לגבי סביבת הפעולה בה תפעל החברה

 • גיבוש יעדי הארגון – גיבוש, הגדרה וניסוח של יעדי החברה לסוף תקופת התכנון

 • גיבוש כיווני הפעולה – מפוי דרכי הפעולה המעשיות ליישום היעדים

 • ניתוח ותכנון אסטרטגי – תכנית עבודה רב שנתית למימוש כיווני הפעולה שאופיינו. בתהליך הזה מנותחים מרכיבי משנה כגון פיתוח מנהיגות ושיתוף עובדים

 • הקצאה של משאבים כולל: ניהול ידע, ניהול כספים, ניהול מערכות טכנולוגיות

 • גיבוש המבנה הארגוני המיטבי התומך את התכנית האסטרטגית כולל:

  • אבחון ובניית תמונת המצב הקיים

  • ניתוח הצורך התפקודי לאור תהליכי העבודה

  • המענה הארגוני פירוט הייעוד, התפקידים והמשימות של כל גורם בחברה

יעוץ וניהול פרויקטים

RAFAEL Defense Systems

 

Motorola Solutions

 

NSE - National Stock Exchange of India

Israel Ministry of Defense

 

Israel Airport Authority

The Technion Research Institute

Bank of Israel

Israel Water Authority

Israel Prime Minister's Office

Aeronautics Defense Systems

Israel Discount Bank

Vueling Airlines

Among Our Clients