top of page

יעוץ וניהול פרויקטים

ניהול סיכונים תפעוליים, מערכות מידע וסייבר

לצד התפתחויות השימוש בתקשורת מחשבים לצורך העברה של מידע, שליטה, בקרה, ותהליכי עבודה, נחשפות תורפות המאפשרות ליריבים לחדור למערכות אלה למגוון צרכים. החל בשאיבה של מידע על ידי גורמים לא מורשים וכלה בגרימה של נזקים למערכות שליטה ובקרה וכך לגרום לנזקים פיזיים של ממש למערכות התלויות במרכיבים אלה.

התפתחויות אלו מחייבות חברות וארגונים לבחון את מוכנותם להתמודד עם סיכוני תקיפה ופגיעה במערכות הקיברנטיות שלהם הן בהקשרי מערכות המידע ו IT והן בהקשרים הכוללים של בניית המשכיות עסקית.ד"ר גבי סיבוני הנו מומחה בתחום ניהול סיכוני סייבר והטמעת תהליכים בתחומים אלה בארגונים גדולים. נסיונו כולל מיפוי איומי סייבר, גיבוש תרחישים ומענה, הבנייה של תהליכי עבודה ליישום והטמעה, ביצוע סקרי סיכונים ותהליכי ניהול סיכונים, גיבוש מענה תפיסתי כולל לתחום הגנת סייבר בארגון וגיבוש תכניות רב שנתיות בתחום זה. 

 

 

חברת ג. בינה  מציעה שרותי ייעוץ לבטחון סייבר, דוגמת:

 

  • ניהול סכונני אינטגרטיבי למערך התפעולי ולמערכות ה IT בארגון

  • גיבוש תפיסת ההמשכיות העסקית ובכלל זה גיבוש תפיסת הגנת סייבר בארגון

  • אפיון מקורות האיומים ובניית תכניות למענה אפקטיבי מבוסס תרחישי ייחוס

  • אפיון הפתרונות, ניהול מימוש המענה, ובקרה מתמשכת

  • ליווי ובקרה בתהליכי היישום והטמעת הפתרונות בארגון

  • תיקוף עיתי של הסיכונים ועדכון המענה

  • ניהול המענה הקמת מערך ניהול סיכוני סייבר

  • ייעוץ ארגוני – ניהולי לצורך בניית מענה כולל לתחום הגנת סייבר בארגון

  • הדרכות, ימי עיון והרצאות בתחום ניהול סיכוני IT וסייבר בארגון

  • סיוע בתהליכי הלמידה וההטמעה של תחום ניהול סיכוני סייבר של הגורמים השונים בארגון והעמקת המודעות

יעוץ וניהול פרויקטים

bottom of page